alleen_in_die_week_nieuw

De hele documentaire kijken
De documentaire schetst een beeld van ‘good practice’ en ‘bad practice’, van behoeften van lhbt-leerlingen, van het enthousiasme van docenten en leerlingen, maar ook van weerstand als het te veel wordt. Daarnaast biedt de film zicht op de dilemma’s en valkuilen die zich aandienen als het nog altijd controversiële thema seksuele diversiteit op de agenda van de school wordt gezet.

Samen kijken naar de film als docententeam, schoolleiding, GSA, LR, MR of bestuur kan helpen om het gesprek door de school heen op gang te brengen en zo draagvlak te creëren voor een passende aanpak vanuit heldere uitgangspunten. Zo wordt richting gegeven aan de ontwikkelingen in de school en het formuleren van beleid t.a.v. dit thema. Daarnaast kan de film een bijdrage leveren aan de evaluatie van de ervaringen die tot dusver zijn opgedaan, bijvoorbeeld door de pilotscholen.