WAAR STAAN WE VOOR?

Dilemma 1 - Verplichting van de voorlichting: omarmen of negeren?

Voorlichting over seksuele diversiteit in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs is sinds 1 december 2012 verplicht. Voor de ene school is dat een welkome steun in de rug om het onderwerp op de agenda te krijgen, voor andere scholen is het een hete adem in de nek. Hoe is dat voor jullie school?

Dilemma 2 - Aandacht voor seksuele diversiteit: incidenteel of integraal?

Paarse Vrijdag vieren en voorlichters in de school halen zijn veelal gewaardeerde initiatieven. Maar dragen die voldoende bij aan een veilig schoolklimaat voor homoseksuele en lesbische leerlingen? Of is er meer nodig?

Dilemma 3 - Balans zoeken: nooit genoeg of snel te veel?

Voor de één kan seksuele diversiteit nooit genoeg aandacht krijgen, voor de ander kan het te veel worden. Hoe vinden we de ‘juiste maat’?

Dilemma 4 - De Voorlichtingsmethode: informatieoverdracht of dialoog?

Kennis opdoen over het thema is belangrijk, maar is er ook voldoende ruimte voor (zelf-)reflectie als belangrijk onderdeel van een leerproces? Hoe kan voorlichting een bijdrage leveren aan de acceptatie van anders geaarde leerlingen? En hoe kan empathie worden gestimuleerd?

Dilemma 5 - Actie in de school: van onderop of van bovenaf?

Meestal komt het initiatief voor bijvoorbeeld het vieren van Paarse Vrijdag of het oprichten van een GSA ‘van onderop’, d.w.z. van leerlingen en/of docenten. De ene schoolleiding moedigt die initiatieven aan, de andere remt ze af. Wat mag van de schoolleiding worden verwacht?

Dilemma 6 - Verankering in het schoolbeleid: wenselijk of overbodig?

Met het opnemen van een expliciete paragraaf over seksuele diversiteit in het schoolbeleidsplan wordt de problematiek zichtbaar serieus genomen. Is verankering in het beleid een garantie voor speciale aandacht voor het thema of maakt het weinig uit?

WAAR GAAN WE VOOR?

Dilemma 7 - De kar trekken: solo of samen?

Zonder kartrekker komt er weinig van de grond. Hoe kan worden voorkomen dat alle initiatief en verantwoordelijkheid op één paar schouders terecht komt? Hoe organiseer je de energie in de school zo, dat het optimale wordt bereikt?

Dilemma 8 - Een GSA in de school: onmisbaar of overbodig?
Een GSA in de school draagt bij aan het welbevinden van lhbt-leerlingen en -docenten. Maar zou die GSA niet eigenlijk overbodig moeten zijn in een veilige school?

Dilemma 9 - Zorg voor continuïteit: anticiperen of reageren?

Het valt niet mee om telkens aan het eind van elk schooljaar de GSA alweer ‘gevuld’ te hebben en zo voorbereid te zijn op een goede start van het volgende schooljaar. Wat kun je als school hieraan doen? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid?

Dilemma 10 - De homoseksuele docent: op de bres of in de luwte?

Een homoseksuele docent zou een perfect rolmodel kunnen zijn. Toch willen de meesten ‘gewoon docent’ zijn. Zij vinden hun geaardheid een persoonlijke zaak. Hoe kijkt de school hier tegenaan?

Dilemma 11 - ”Homo” roepen naar medeleerlingen: negeren of bestraffen?

‘Hee, homo!’ roepen is zo gewoon geworden, dat het er langzamerhand bij lijkt te horen. En hoewel het vaak niet eens als scheldwoord is bedoeld, kan het toch kwetsend overkomen. Het erop aanspreken of straffen (b)lijkt onbegonnen werk. Welke afspraken gelden in jullie school? En hoe wordt daarmee omgegaan?

Dilemma 12 - interactie met lhbt-leerlingen: professionele verantwoordelijkheid of persoonlijke vrijheid?

Mag van elke docent worden verwacht dat hij of zij ‘seksuele diversiteit’ bespreekbaar maakt in de les of tijdens de interactie met leerlingen? En wat als een docent homoseksualiteit afkeurt en dat ook laat blijken? Wat mag van de schoolleiding op dit punt worden verwacht?